Revize kotlů na tuhá paliva

Revize kotle včetně Dokladu o kontrole tehnického stavu.

Máme platné oprávnění na kontrolu kotlů:

VIADRUS

OPOP

SLOKOV

DAKON

BUDERUS

HAAS+SOHN

ATMOS

Na tyto druhy kotlů máme certifikáty k instalaci, provozu a udržbě.

Pomáháme uživatelům jejichž kotle nesplňují požadavky zákona o ovzduší s výměnou kotle za nový.

Novela Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. stanoví povinnost realizovat u kotlů na pevná paliva první kontrolu nejpozději do 31. prosince 2016. V případě zaplněné kapacity osvědčené osoby, která kontrolu provádí, je nutné dohodnou termín co nejdříve v roce 2017. Tato povinnost se vztahuje i na nově zakoupené kotle.

Kde je stanovena povinnost provést kontrolu kotle?

Povinnost první kontroly, která musí proběhnout nejpozději do 31. prosince 2016. Po tomto datu musí každý provozovatel kotle být schopen na vyžádání obecního úřadu tento doklad předložit.

Zákon předepisuje provádět podle odstavce h) paragrafu § 17 jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.